Modlitwa do św. Ojca Pio


Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej.
Amen.

* * *

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami Męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych.
Amen.

* * *

Litania do św. Ojca Pio

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, z miłością noszący Rany Jezusa, wydzielające zapach fiołków, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, ukochany synu naszej Matki, którą wysławiałeś najbardziej wśród stworzeń na niebie i na ziemi, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa w czasie sprawowania Najświętszej Eucharystii, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, niestrudzony więźniu konfesjonału i powierniku grzeszników, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, wierny przyjacielu potrzebujących, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, niosący pomoc swym duchowym synom i córom, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, wzorze życia duchowego, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, niosący nadzieję pogrążonym w rozpaczy,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, bezgranicznie ufający w Miłosierdzie i Miłość Bożą,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, z pokorą i miłością znoszący ból i cierpienie charyzmatów, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, pomagający Chrystusowi zbawiać grzeszników, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, kapłanie zawierzenia Bogu, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, miłośniku ubóstwa, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, mężnie zwyciężający zakusy złego,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, niestrudzenie Bogu powierzający wszystkich grzeszników świata, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, trwający na dziękczynieniu po Mszy Świętej,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, skarbnico duchowych owoców, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!